Over ICT-KMO

"ICT-KMO wil het efficiënt gebruik van ICT binnen KMO's bevorderen, gebruikmakend van de kennis en expertise van en de synergie tussen de intermediaire organisaties die lid zijn."

 

ICT-KMO is een onafhankelijk netwerk van intermediaire organisaties van zowel aanbod- als vraagzijde, zoals sectororganisaties, beroepsverenigingen, collectieve centra, kenniscentra en opleidingsinstellingen die betrokken zijn bij het realiseren van initiatieven (sensibilisering, ondersteuning, onderzoek,…) rond optimaal gebruik van ICT binnen KMO’s.
 
De twee voornaamste doelstellingen voor het netwerk zijn:

- Het verhogen van de kwaliteit en verbeteren van de resultaten van de uitgevoerde projecten die ijveren voor een optimaal gebruik van ICT binnen KMO’s. Dat zal het netwerk doen door het faciliteren van kennis- en ervaringsuitwisseling onder de leden.

- Een bijdrage leveren aan het beleid van de diverse stakeholders (bv. overheid, politiek, andere organisaties) door de vorming van een visie op het thema ICT binnen KMO’s op basis van de gemeenschappelijke ervaring en expertise.