Persbericht: ICT KMO wijst kmo’s de weg naar de juiste beheersoftware (11/10/2016)

Kmo’s laten kansen schieten door te weinig of niet voorbereid een, vaak onzorgvuldig uitgekozen, softwaretool te gebruiken. De evolutie van technologie en opkomende trends zorgen ervoor dat het aanbod aan ICT en software overweldigend is. ICT KMO helpt de kmo’s overzicht te houden met de ‘Wegwijzer voor de kmo rond beheersoftware’.

ICT KMO werkt aan het optimaal gebruik van ICT binnen kmo’s. Om kmo’s te versterken en te laten groeien, bracht ze nu de ‘Wegwijzer voor de kmo rond beheersoftware’ uit. Deze leidraad maakt kmo’s wegwijs in het uitdagende traject van aankoop, implementatie en verdere ondersteuning van beheersoftware.

In een notendop zegt de wegwijzer dat je zeker volgende zaken niet mag vergeten bij het kiezen van standaardsoftware voor je kmo:

•          Een grondige behoefteanalyse

•          Doorlichting van interne organisatie voor ingebruikname van software

•          Analyse van de mogelijke leverancier

•          Kostenvergelijking

•          Nemen van strategische beslissingen

Kmo’s leren met de wegwijzer de juiste vragen stellen en zaken op orde te zetten zodat ze kiezen voor de juiste software! En met de standaard checklist in de wegwijzer kan men verschillende leveranciers overzichtelijk vergelijken.

De ‘Wegwijzer voor de kmo rond beheersoftware’ kan hier gedownload worden.

ICT KMO is een onafhankelijk netwerk van intermediaire organisaties van zowel aanbod- als vraagzijde, zoals sectororganisaties, beroepsverenigingen, collectieve centra, kenniscentra en opleidingsinstellingen die betrokken zijn bij het realiseren van initiatieven (sensibilisering, ondersteuning, onderzoek …) rond optimaal gebruik van ICT binnen kmo’s.

 

Niet voor publicatie:

Contactgegevens:

ICT KMO

Celestijnenlaan 300C

B-3001 Heverlee (Leuven)

016 36 02 70

info@ict-kmo.be

Contactpersoon: Jean Lathouwers